Thép Cuộn

Xuất xứ: Nhật

• Thép cuộn dạng dây, cuộn tròn, bề mặt trơn nhẵn có đường kính thông thường là: Ø6mm, Ø8mm

Tiêu chuẩn:

– Theo TCVN 1651-1:2008: CB240-T, CB300-T

– Theo JIS G 3505 -2004: SWRM 10, SWRM 12, SWRM 15, SWRM 20