Thép cuộn Miền Nam

• Thép cuộn dạng dây, cuộn tròn, bề mặt trơn nhẵn có đường kính thông thường là: D6mm

Mác thép : SAE 1008 – CB240-T

Tiêu chuẩn: TCVN 1651-1:2008