Thép xây dựng Miền Nam

Kích cỡ : 

Thép cuộn: D6mm – D8mm

Thép cây:   D10mm – D43mm

Tiêu chuẩn :  TCVN 1651 – 2:2018