Thép xây dựng Đông Á

Kích cỡ : 

Thép cuộn : D6mm – D8mm

Thép cây:    D10mm – D20mm

Tiêu chuẩn : TCVN 1651-2:2008