Thép U

Quy cách:

Chiều cao bụng H: 50 – 380 mm
Chiều cao cánh B: 25 – 100 mm
Chiều dài L:   6000 – 12000 mm

Tiêu chuẩn: TCVN 1654_75 & Gost 380_94, Jit G3192_1990