Thép cuộn rút dây Hoà Phát

Thép cuộn dạng dây, cuộn tròn, bề mặt trơn nhẵn có đường kính thông thường là:
Ø5.5mm, Ø6mm, Ø6.5mm, Ø7mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø14mm, Ø16mm, Ø18mm

Mác thép: SAE 1006, SAE 1008, SAE 1012, SAE 1015, SAE 1017,  SWRCH22A

Tiêu chuẩnASTM A510/A510M-13