Thép cuộn rút dây Đông Nam Á

• Thép cuộn dạng dây, cuộn tròn, bề mặt trơn nhẵn có đường kính thông thường là:

D6mm, D10mm, D12mm

Tiêu chuẩn: TCVN 1651-1:2008: CB240-T,